PODSUMOWANIE BALTEXPO 2019

Współgospodarz BALTEXPO BARBECUE


Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Pan Olav Myklebust jest Współorganizatorem wieczoru BALTEXPO BARBECUE, 9.09.2019. Informacje dodatkowe udzielane są pod adresem baltexpo@ztw.pl 

< powrót

Aktualności