PODSUMOWANIE BALTEXPO 2019

Granty Norweskie dla sektora morskiego


Granty Norweskie dla sektora morskiego (tzw. „blue technologies”) to bardzo ciekawa możliwość dofinansowania projektów inwestycyjnych przyjaznych dla środowiska, w kwocie do 2 mln euro. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości już jesienią b.r.

Szczegółowe informacje na temat programu grantowego będzie można uzyskać podczas seminarium  rozpoczynającym się o godz. 14.00 w pierwszym dniu targów Baltexpo, 9 września. Przedstawiciele Agencji opowiedzą o warunkach uzyskania dofinansowania i odpowiedzą na pytania potencjalnych wnioskodawców. Każdego dnia targów będzie można również uzyskać indywidualne konsultacje na stoisku Grantów Norweskich o numerze 4.24

Więcej informacji na temat Grantów Norweskich: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

< powrót

Aktualności