Podsumowanie edycji 2017

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO 2017 odbyła się 11-13 września 2017 w Gdańsku, w Centrum Konferencyjnym Amber Expo.

Uroczyste Otwarcie Targów Morskich Baltexpo cieszyło się ogromnym zainteresowaniem licznie przybyłych gości, których powitał Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk wraz z Panem Piotrem Soyką-członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem Zarządu Remontowa Holding S.A., który w imieniu prezydenta PR Andrzeja Dudy odczytał słowa pozdrowienia dla gości i organizatorów BALTEXPO 2017. Słowa powitania wygłosiła również Pani Dorota Arciszewska- Mielewczyk- Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pan Mieczysław Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego. Uroczyste Otwarcie Targów Morskich BALTEXPO 2017 stało się również okazją do międzynarodowego dialogu oraz zawarcia nowych sojuszy gospodarczych. 11 września br. podczas Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2017 podpisano memorandum
o współpracy pomiędzy Katarem a Portem Gdańsk S.A, które zakłada sojusz między Portem Gdańsk
a grupą kapitałową portów katarskich. Sygnatariuszem strony katarskiej był dyrektor naczelny zarządzający portami kpt. Abdullah Al-Khanji. Podpisane porozumienia zakładają organizację cyklicznych spotkań grupy roboczej, w ramach której porty będą wymieniać się wiedzą
i doświadczeniami.

Ceremonia otwarcia BALTEXPO stała się również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Złota Kotwica”, od ponad 20 lat towarzyszącego tej imprezie. Nagrody „Złotych Kotwic BALTEXPO” w kategoriach „Produkt” i „Usługa” oraz „Osobowość Roku Gospodarki Morskiej” przyznaje Kapituła konkursu, w skład której wchodzą eksperci gospodarki morskiej i przemysłu okrętowego.

„Złote Kotwice” BALTEXPO 2017 otrzymali: w kategorii Produkt-Remontowa Shipbuilding- za serię trzech nowoczesnych promów z napędem dual fuel.

W kategorii Usługa nagrodzono DNV GL Poland- za inspekcje dronowe. W kategorii produkt przyznano po raz pierwszy również wyróżnienie. Otrzymał je Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej za dwuzadaniowy pojazd podwodny typu UUV/AUV Stealth.

W tym roku postanowiono wyróżnić również kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego przyznając mu tytuł „Osobowości Roku Gospodarki Morskiej” doceniając jego wkład w jej rozwój.

 

Tuż po uroczystym powitaniu wszystkich gości, wystawców i odwiedzających targi BALTEXPO 2017, odbyła się Debata „Transnarodowe synergie w rozwoju przemysłów morskich” przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, moderowana przez Pana Marcina Osowskiego- Vice Prezesa Zarządu ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W debacie głos zabrali: Pan Marek Gróbarczyk- Minster Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Victor Dovgan- Wiceminister Infrastruktury Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, Anna Moskwa- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti- Minister Transportu i Komunikacji Państwa Kataru, Peter F. Gontha- Ambasador Republiki Indonezji w Polsce, Karsten Klepsvik- Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, Abdullah Abbas Al.-Khanji- Prezes Zarządu Portu Qatar, Christophe Tytgat- Sekretarz Generalny Sea Europe . To transnarodowe spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń reprezentantów krajów spoza rejonu Morza Bałtyckiego oraz dyskusji na tematy związane z planami rozwoju przemysłów morskich w ujęciu międzynarodowych relacji gospodarczych i ekonomicznych.

Pierwszego dnia targów odbyło się również Otwarte zebranie Rady Budowy Okrętów, którego tematyka obejmowała „Działalność flot wojennych- wyzwania współczesności i przyszłości”.

Dobra pozycja polskiej gospodarki morskiej to przede wszystkim dobre biznesowe relacje.
Na współpracy firm i przemysłów krajów Europy Środkowej i Północnej skoncentrowany był „Nordic and Central Europe Maritime Ties- Business Mixer”, w którym wzięło udział ponad 130 firm. Współorganizatorem tego wyjątkowego spotkania networkingowego była Polsko-Skandynawska Izba Gospodarcza, zaś złotymi partnerami GREENCARRIER, UNIFEEDER ORAZ RӦDL & PARTNER.

Baltexpo 2017 stało się również inkubatorem wiedzy, edukacji oraz nowych technologii. Z nowinkami w tych dziedzinach można było zapoznać się odwiedzając specjalnie zaprojektowane strefy tematyczne.

Strefę edukacji i pracy została przygotowana przede wszystkim z myślą o młodzieży odwiedzającej targi BALTEXPO- we współpracy z Młodzieżowym Forum Okrętowym, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami. W przystępnej formie przedstawiała wszystkim zainteresowanym możliwości rozwoju naukowego i zawodowego w przemysłach morskich. Poza Wśród animacji przeprowadzanych na terenie strefy znalazły się m.in. gry oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

Strefa innowacji i zaawansowanych technologii natomiast była miejscem, w którym można było zapoznać się z często unikalnymi oraz prototypowymi rozwiązaniami technicznymi. Wśród prezentowanych nowości można było zobaczyć m.in.: pojazd głębinowy Albatros przeznaczony do działań związanych z rozpoznaniem i kartografią środowiska morskiego, technologie związane z szeroką gamą morskich pojazdów bezzałogowych o różnym przeznaczeniu, koncepcję specjalnej jednostki przeznaczonej do usuwania zanieczyszczeń w portach, modele laboratoryjne oraz zaawansowane technologie materiałowe.

Na BALTEXPO 2017 zaistniała również Morska Energetyka Wiatrowa. Podczas pierwszego dnia targów podpisano List Intencyjny rozpoczynający prace nad utworzeniem Konsorcjum firm zainteresowanych stworzeniem Polskiego Łańcucha Dostaw dla projektu „W Pełni Wyposażonej Podstacji Transformatorowej na Morskie Farmy Wiatrowe”. Ideą Konsorcjum jest dostarczenie na rynek zaawansowanego technicznie, w pełni wyposażonego produktu – Podstacji Transformatorowej na Morską Farmę Wiatrową.

Konferencje, Seminaria, Debaty

Trzy dni targów morskich BALTEXPO 2017 to także liczne konferencje, seminaria i debaty poruszające najbardziej aktualne tematy związane z rozwojem polskiej i światowej gospodarki morskiej.

Drugiego dnia Targów dominowały zagadnienia inwestycji infrastrukturalnych związanych
z gospodarką morską oraz żeglugą śródlądową w tym jedno z seminariów zorganizowane przez Netherlands Water Partnership, prezentujące doświadczenia holenderskie w zakresie budowy infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej m.in. dla rozwoju portów oraz żeglugi śródlądowej.

Także drugiego dnia targów omawiane były różnorodne zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii w przemyśle okrętowym oraz offshore w ramach osobnej ścieżki tematycznej, podczas której można było wziąć udział w seminarium GAZ-SYSTEM dotyczącym łańcucha kooperantów GAZ-SYSTEM w budowie morskiej infrastruktury energetycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także debata o programie „Batory” i budowie promów w polskich stoczniach.

Trzeciego dnia Targów BALTEXPO dominowały zagadnienia bezpieczeństwa, edukacji oraz ochrony środowiska morskiego, w tym seminarium prezentujące dorobek Politechniki Wrocławskiej i jej partnerów w ramach międzynarodowych projektów naukowo-technologicznych SEMLA oraz MareNor.

BALTEXPO 2017 to oprócz znacznej dawki wiedzy i nowych kontaktów biznesowych również okazja
do odpoczynku, relaxu i biesiadowania. Tegoroczny Wieczór Wystawców BALTEXPO BARBECUE EVENING, który odbył się w Hali Olivia w Gdańsku zgromadził ponad 500 gości, którzy w otoczeniu pysznego jedzenia, muzyki oraz doborowego towarzystwa z szerokich kręgów morskich biesiadowali do późnych godzin nocnych. Współgospodarzami wieczoru byli DNVGL, Ambasada Królestwa Norwegii, Remontowa Holding oraz Marine Harvest.

Aktualności