Specjalne Strefy Tematyczne

SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH

Sektor targów poświęcony usługom biznesowym dla gospodarki morskiej to firmy tworzące niezbędne otoczenie każdego sektora przemysłowego – ubezpieczeniowe, finansowe, prawne, motoryzacyjne, marketingowe, informatyczne, szkoleniowe, ochroniarskie itd., prezentujące produkty, usługi, osiągnięcia, kompetencje, doświadczenie oraz potencjał kooperacyjny na rzecz przemysłów morskich.

Sektor stwarza możliwość prezentowania m.in. ofert doradztwa, finansowania, zabezpieczenia i outsourcingu procesów biznesowych, ubezpieczenia, leasingu pojazdów, analizy ryzyka, bezpieczeństwa, zatrudnienia, informatyzacji itd. bezpośrednio do precyzyjnie określonej grupy odbiorców – decydentów i ekspertów
z obszaru gospodarki morskiej.

Skupienie w jednym miejscu najważniejszych podmiotów oferujących usługi biznesowe dla branży morskiej stwarza unikalne możliwości w zakresie wymiany wiedzy, diagnozowania potrzeb, poznawania nowych możliwości oraz networkingu w gronie decydentów, specjalistów oraz szerokiego grona branżowych interesariuszy inwestycji.

SEKTOR BUDOWNICTWA I INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Sektor budownictwa i inwestycji infrastrukturalnych w ramach BALTEXPO 2021 oraz Morskiego Forum Inwestycji Infrastrukturalnych zogniskowany będzie na podmioty zaangażowane w planowanie, projektowanie i realizację prac budowlanych w ramach licznych projektów infrastrukturalnych podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki morskiej oraz regionów nadmorskich, w tym budowę obrotnic, nabrzeży, dróg dojazdowych, mostów, tuneli, szlaków żeglugowych, kanałów oraz śluz.

Sektor stwarza możliwość prezentowania planów inwestycyjnych, mechanizmów finansowania, nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, materiałów, komponentów, specjalistycznego sprzętu oraz kluczowych elementów infrastruktury morskiej takich jak oznakowanie nawigacyjne czy systemy łączności stosowanie w nowoczesnej infrastrukturze morskiej.

Skupienie w jednym miejscu najważniejszych podmiotów zaangażowanych w jeden
z największych projektów cywilizacyjnych dla Polski XXI wieku stwarza unikalne możliwości w zakresie wymiany wiedzy, poznawania nowych technologii oraz networkingu w gronie decydentów, specjalistów oraz szerokiego grona branżowych interesariuszy.

SEKTOR PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO I JEGO KOOPERANTÓW

Sektor przemysłu okrętowego i jego kooperantów w ramach BALTEXPO 2021 zogniskowany będzie pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym na podmiotach zaangażowanych w projektowanie, budowę, modernizację oraz remontowanie różnorodnych jednostek pływających oraz konstrukcji offshore, produkcję i sprzedaż zaawansowanych rozwiązań dla stoczni (w tym sterowanych numerycznie maszyn oraz różnego rodzaju oprogramowania), produkcję i dystrybucję wyposażenia okrętowego oraz dostawę surowców i komponentów dla przemysłu stoczniowego.

Sektor stwarza możliwość prezentowania zarówno najnowszych zdobyczy techniki, jak i rozwiązań które zyskały już sobie grono zwolenników, w tym nowoczesnych rozwiązań w zakresie doskonalenia i podnoszenia standardów produkcji, kluczowych elementów wyposażenia nowoczesnych statków, materiałów, komponentów, specjalistycznego sprzętu, projektowania, konstrukcji, napędów, sterowania, efektywności, dzielności morskiej, nawigacji, łączności, komfortu załogi oraz bezpieczeństwa.

Skupienie w jednym miejscu najważniejszych podmiotów dostarczających produkty
i usługi niezbędne do rozwoju działalności stoczni morskich oraz śródlądowych stwarza unikalne możliwości w zakresie wymiany wiedzy, poznawania nowych produktów i możliwości budowy sieci krajowych kooperantów przemysłu okrętowego oraz networkingu w gronie decydentów, specjalistów oraz wśród interesariuszy szeroko rozumianej branży stoczniowej.

SEKTOR MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

Morska energetyka wiatrowa to dla polskiego przemysłu morskiego nie tylko szansa, ale i wyzwanie.

Zapraszamy do udziału w strefie MORSKA ENERGETYKA WIATROWA ( OFFSHORE WIND ) na targach BALTEXPO 2021.

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA na BALTEXPO 2021 to: ekspozycje firmowe w wydzielonej specjalnie w ramach części targowej sekcji poświęconej przemysłowi morskiej energetyki wiatrowej, w której zaprezentują się polscy i zagraniczni liderzy tej branży.

SEKTOR BEZPIECZEŃSTWA PORTÓW I ŻEGLUGI

SEKTOR LNG

CENTRUM INNOWACJI I ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Przemysły morskie bez wątpienia należą do grona liderów innowacyjności i zaawansowanych technologii w zakresie automatyki, napędów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i innych obszarów. Chcielibyśmy wspólnie z naszymi wystawcami szczególnie uwypuklić potencjał i osiągnięcia branży pod względem zaawansowanych technologii i innowacyjności na BALTEXPO 2021. Temu celowi służyło będzie Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, prezentujące w jednym miejscu piktograficznie najbardziej innowacyjne i zaawansowane rozwiązania oferowane przez firmy i instytuty naukowo-badawcze obecne na BALTEXPO.

Zachęcamy Państwa nie tylko do zaprezentowania na BALTEXPO swoich najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych produktów, ale także do wykorzystania specjalnych stref informacyjno - networkingowych, takich jak Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii do informowania o tym – w celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że zainteresowani nowinkami technologicznymi zwiedzający powiększą grono osób odwiedzających Państwa stoisko. Warto zaznaczyć, że Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii to jedna z dwóch ogólnodostępnych stref networkingowych na BALTEXPO wyposażonych w stanowiska do ładowania urządzeń mobilnych.

Aktualności