ZŁOTE KOTWICE 2019

Nagroda „ Złota Kotwica” na targach BALTEXPO jest tradycyjnie przyznawana w dwóch kategoriach: PRODUKT i USŁUGA.

 

NAGRODA „ ZŁOTEJ KOTWICY” BALTEXPO 2019 w kategorii PRODUKT:

STOCZNIA REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

za:  dwa promy pasażersko-samochodowe z napędem hybrydowym.

Dwa nowoczesne promy pasażersko-samochodowe o napędzie hybrydowym wykorzystującym zasilanie elektrycznością z baterii litowo-jonowych zostały  zbudowane na zamówienie brytyjskiego armatora Transport of London. Promy te tworzą unikatowy w skali świata projekt komunikacyjny.

 

NAGRODA „ ZŁOTA KOTOWCA” BALTEXPO 2019 w kategorii USŁUGA:

GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO S.A.

za: przebudowę platformy Petrobaltic i statku PSV Sylur na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski

Zakres prac zrealizowanych w stoczni to nie tylko instalacje typowo rafineryjne, ale również na szeroką skalę wykonane prace związane z dostosowaniem całej jednostki do spełniania najwyższych wymogów prac w warunkach offshore. Przebudowa platformy Petrobaltic jest istotną częścią projektu zagospodarowania bałtyckiego złoża B8.

Drugim elementem projektu jest przebudowa jednostki SYLUR.

Po modernizacji Sylur będzie pełnić rolę jednostki serwisowej, zaopatrzeniowej, ratowniczej, badawczej nie tylko przy pracach związanych z obsługą platform na Bałtyku, ale również przy instalacjach hydrotechnicznych takich jak rurociągi czy farmy wiatrowe.

 

WYRÓŻNIENIE

W tym roku Kapituła uznając wyjątkowe walory innowacyjne projektu postanowiła przyznać  dodatkową nagrodę- wyróżnienie za produkt jeszcze nie wdrożony do sprzedaży ale mający bardzo duży potencjał innowacyjny i technologiczny:

dla firmy MARINE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

za HydroDron- zdalnie sterowaną pływającą platformę dedykowaną pomiarom hydrograficznym

Innowacyjność HydroDrona polega na możliwości pracy na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie jest niemożliwe lub nieopłacalne. Takie zastosowanie jest szczególnie istotne dla śródlądowych drogach wodnych, w tym Wiśle i Odrze.

 

Od siedmiu lat na targach BALTEXPO przyznawana jest nagroda OSOBOWOŚCI ROKU GOSPODARKI MORSKIEJ.

W tym roku Kapituła, większością głosów, postanowiła uhonorować tą nagrodą:

Pana inż. Zygmunta Chorenia

noszącego przydomek „ Ojca żaglowców”- najbardziej znanego na świecie wybitnego polskiego projektanta żaglowców przynoszących chwałę polskiej myśli projektowej i konstrukcyjnej.

Dziełem projektanta i jego zespołów są m.in. Pogoria, Iskra, Oceania, Dar Młodzieży oraz seria pięciu dużych żaglowców typu B-810. Zygmunt Choreń projektował także żaglowce pasażerskie jak Gwarek czy Flying Clipper -największy żaglowiec na świecie. Wśród "statków inż. Chorenia" są również zwykłe statki towarowe i jednostki specjalne, m.in. ratownicze, zwalczania rozlewów olejowych, kutry rybackie, itp.

Aktualności