Międzynarodowe Targi Morskie
i Konferencje BALTEXPO

SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

 

 

Zapraszamy na Morskie Forum Inwestycji Infrastrukturalnych, 7 września, godz. 11.00-15.30 pod patronatem medialnym Kuriera Kolejowego


MORSKIE FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH, 7 września, godz. 11.00-15.30 pod patronatem medialnym Kuriera Kolejowego

SALA D

11.00-15.30      MORSKIE FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH.

Patron Medialny: Kurier Kolejowy

Moderator: Dariusz Kostrzębski

 

11.00-12.25        SESJA OTWARCIA

             Strategia rozwoju polskich portów morskich do roku 2030

Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

             Jak pandemia wpłynęła na kolejowe przewozy towarowe w 2020 roku. Główne szlaki komunikacyjne i potoki towarowe. Wielkość i struktura przewozów towarowych.

Marcin Trela, Wiceprezes Zarządu, Urząd Transportu Kolejowego

             Jak zmieniła się sytuacja portów morskich w dobie światowej pandemii Covid-19. Jakie działania podejmują porty aby nie tylko zapobiec spadkom przeładunków, ale wprost przeciwnie, zwiększać ich wolumen.

prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Kierownik Katedry  Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni.

             Przewozy ładunków w kontenerach w relacji Europa – Azja. Symulacja zwiększenia się przewozów do 2030 roku.

dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG, Dyrektor, Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Andżelina Szurganowa, Członek Komitetu z Azerbejdżanu, specjalista ds. infrastruktury i taboru, Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD)

 

12.25-12.35       PRZERWA

 

12.35-14.00       SESJA 1   PORTOWE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE.                

Moderator: Dariusz Kostrzębski

 

PARTNER KONFERENCJI

             Program inwestycyjny realizowany przez porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Prezentacja założeń, zakres i stan realizacji.

 

Do udziału zaproszeni zostali: (w kolejności alfabetycznej)

 • Leszek Jurczyk, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Łukasz Strzelecki, Prokurent, PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
 • Krzysztof Urbaś, Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 • Prezentacja Copma  Polska Sp. z o.o., Grzegorz Ogrodowski, Dyrektor handlowy: „Copma Polska, żurawie portowe i morskie moCntowane na statkach oraz łodziach”
 • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 

             Inwestycje około portowe zwiększające dostępność portów morskich od strony morza i lądu.

 

Do udziału zaproszeni zostali: (w kolejności alfabetycznej)

 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor, Urząd Morski w Gdyni
 • Wojciech Zdanowicz, Dyrektor, Urząd Morski w Szczecinie

 

             Prezentacja projektu suchego portu w Emilianowie – bramy do Portu w Gdyni.

 • Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu, Polskie Koleje Państwowe S.A.

 

14.00-15.30       SESJA 2   MORSKIE FARMY WIATROWE- INWESTYCJE, FINANSOWANIE.

Moderator: Dariusz Kostrzębski

GŁÓWNY PARTNER SESJI: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE-INVEST IN POMERANIA

 

             Port Gdynia jako terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, kluczowych dla morskiej energetyki wiatrowej, stanowiącej jeden z ośmiu strategicznych projektów Polityki Energetycznej gwarantujących osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego.

             Wielkość i zakres inwestycji, finansowanie, oczekiwana zdolność produkcji energii.

 

Do udziału zaproszeni zostali: ( w kolejności alfabetycznej)

 • Maciej Bąk, Wiceprezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; inicjatywa Invest in Pomerania
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica S.A.
 • Agnieszka Rodak,  Prezes Zarządu,  Rumia Invest Park, inicjatywa Invest in Pomerania
 • Michał Śmigielski, Prezes Zarządu Morska Agencja Gdynia

 

< powrót

NEWS

Partner Strategiczny 2021

Partnerzy
2021

Patronat Honorowy
2021

Partronat medialny
2021

Patronat Naukowy
2021

Partner Główny
2019