Tematyka BALTEXPO

Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez PortalMorski.pl : Dekarbonizacja żeglugi, zeroemisyjne statki i nowe technologie, 7 września, godz. 13.00-15.00


7 września

SALA C

13.00-15.00     DEKARBONIZACJA ŻEGLUGI, ZEROEMISYJNE STATKI I NOWE TECHNOLOGIE.

 Organizator: PortalMorski.pl

 

OFERTA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO W ZAKRESIE FLOTY STATKÓW NISKOEMISYJNYCH

GRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH JAKO GŁÓWNY ELEMENT POLITYKI EUROPEJSKIEGO ZIELONAGO ŁADU W ŻEGLUDZE.

o             Projektowanie i budowa proekologicznych jednostek spełniających nowe cele niskoemisyjne

o             Przebudowy, modernizacje i technologie obniżające emisje na jednostkach pływających

Moderator: Jacek Klein, Dziennik Bałtycki

Do udziału zaproszeni zostali (w kolejności alfabetycznej):

•             Wojciech Caban, Generalny Projektant, StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.

•             Mateusz Filipp, Prezes Zarządu, Remontowa Marine Design& Consulting Sp. z o.o.

•             Dariusz Jaguszewski, Członek Zarządu, Remontowa Shipbuilding S.A.

•             Piotr Kabacinski, General Manager Sales – Marine Power, Wartsila Polska Sp.z o.o.

•             Marcin Mądrala, Dyrektor Biura Handlu Rynku Skandynawskiego, Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A.

•             Maciej Styczyński, Naczelnik Wydziału Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

•             Crist S.A.

< powrót

Aktualności