KONFERENCJA: Strategie connectivity Unii Europejskiej i Chin: konsekwencje dla polskich portów, 6 września, godz. 15.00-17.00


Program konferencji:

6 września 2021

SALA C

15.00-17.00        STRATEGIE CONNECTIVITY UNII EUROPEJSKIEJ I CHIN:

KONSEKWENCJE DLA POLSKICH  PORTÓW

                               Współorganizator: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

PANEL 1:             NOWY JEDWABNY SZLAK A EUROPEJSKA STRATEGIA ŁĄCZNOŚCI EUROPY I AZJI

Ø  Polityki transportowe UE i Chin – konkurencja i współpraca

Ø  Morska odnoga Jedwabnego Szlaku - konsekwencje dla Europy Środkowej i Wschodniej

   Moderator: Konrad Popławski, Kierownik zespołu Europy Środkowej, OSW

 W panelu udział wezmą ( w kolejności alfabetycznej):

 •            Mirosław Antonowicz, Przewodniczący, Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

•             Jakub Jakóbowski, OSW

•             Tomasz Jamroz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

•             dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

•             Aleksander Siemaszko, Zastępca Dyrektora  Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

•             Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; inicjatywa Invest in Pomerania

•             Liu Zuokui, CASS (Chinese Academy of Social Sciences).

 

PANEL 2:             POLSKA NA STYKU SZLAKÓW EUROPA – AZJA

Ø  Synergia morskich, kolejowych i lotniczych rozwiązań logistycznych

Ø  Nowe inwestycje w sektorze TSL. Polska oferta biznesowa dla Europy

    Moderator: Jakub Jakóbowski, OSW

W panelu wezma udzial ( w kolejności alfabetycznej):

•             Chen Qiang, Shipping Director, Chipolbrok

•             Krzysztof Dakowicz, Prezes Zarządu, Adampol S.A.

•             Bohdan Kozaczuk, Wiceprezes Zarządu, COSCO Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o.

•             Maciej Krzesiński, Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

•             Ivan Ružbacký , Członek Zarządu, PKP Cargo Connect  Sp. z o.o.

•             Dariusz Stefański, Prezes Zarządu, PCC Intermodal S.A.

•             Mikołaj Trunin, Zastępca Dyrektora, Invest in Pomerania Agencji Rozwoju Pomorza S.A; inicjatywa Invest in Pomerania.

•             Mikołaj Wild, Prezes Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (CPK)

< powrót

Aktualności

Wydarzenia